Altijd Kerstmis Lieve Kerstman
Boom versieren Midden in de winternacht
De herdertjes lagen bij nachte Nu zijt wellekome
De ster is zo ver O Dennenboom
Dieren in 't stalletje Parom, poppompom
Eeuwen geleden Rijden in de arreslee
Engeltje in de kerstboom Rudolf dat leuke rendier
Er is een kindeke geboren Rudolph the rednosed reindeer
Er kwamen drie koningen Silent Night
Er was eens een kerstman Sneeuwballenboogie
Geen wiegje Sparrenboom
Het je 't al gehoord? Stille nacht, heilige nacht (1)
Heel lang geleden Stille nacht, heilige nacht (2)
Hoe lijdt dit kindeke Tringeling
'k Hoop dat 't gaat sneeuwen Twinkel twinkel, kleine ster
Ik hou van december Vrolijk Kerstfeest
In de arreslee  Vrolijk Kerstfeest (2)
In de lucht vliegt een vogel Wat hebben de os en de ezel gedacht?
In ied're kleine appel We wish you a mery Christmas
't Is donker daarbuiten Weet je wat er in de kerstboom hangt?
Jeroen White Christmas
Jingle bells Wie weet waar de Kerstman woont
Kaarsen branden zacht Winter in het bos
Kerstavond Wit Kerstfeest
Kerstboom Zeg eens herder
Kerstboom versieren  
Kerstmis vieren  
Kleine witte wereld  
Kling, klokje, klingelingeling  
Komt allen tezamen  

De liedjes hierboven staan in alfabetische volgorde, de liedjes hieronder niet.

Bij het Kerstfeest horen natuurlijk ook liedjes, op deze pagina staan de teksten en bij sommige liedjes kun je zelfs luisteren naar de melodie.
Dan staat er bij de titel van het liedje , klik daarop en je krijgt via Youtube het liedje te zien en te horen.
Wil je terug naar deze pagina, kun je het venster van Youtube gewoon wegklikken.
Je kunt door de pagina wandelen, of kies bovenin het liedje wat jij wilt zingen of horen. Klik op de knop met rendier Rudolph als je weer naar boven wilt.

Je kunt ook de teksten van alle liedjes uitprinten, klik op de knop onderaan de pagina.

Veel plezier!!!

 

O Dennenboom:
O, dennenboom. O, dennenboom,
wat zijn je takken wonderschoon.
Ik heb je laatst in het bos zien staan,
toen zaten er geen kaarsjes aan.naar boven

O dennenboom. O dennenboom,
wat zijn je takken wonderschoon.
 

Kling, klokje, klingelingeling:
Kling, klokje, kingelingeling,
kling, klokje, kling.
Kerstmis is gekomen
Lichtjes in de bomen.
En in alle landen
gaan wij kaarsjes branden.

Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling.

Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling.
Kerstmis is gekomen.
Mooi zijn alle bomen.
Ik zie de gezichtjes.
glimmen van de lichtjes.

Kling, klokje, kingelingeling,
kling, klokje, kling.

Kling, klokje, kingelingeling,
kling, klokje, kling.
Kijken door de ruiten,
naar de sterren buiten.
Schijnend in de stille nacht,
Zingen wij ons liedje zacht.

Kling, klokje, kingelingeling,
kling, klokje, kling. (herhalen)

De herdertjes lagen bij nachte:
De herdertjes lagen bij nachte,
ze lagen bij nacht in het veld.
Ze hielden vol trouwe de wachte,
ze hadden de schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethelhem gingen;
't liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen doorheen;
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje benee.
Toen vlamd'er een straal uit hun ogen
naar boven
en viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.

Maria die bloosde van weelde,
van ootmoed en lieflijke vreugd.
De goede sint-jozef hij streelde.
Het kindje der mensen geneugt,
de herders bevalen te weiden,
hun schaapkens aan d'engelenschaar.
Wij kunnen van t kribje niet scheiden
wij wachten het nieuwe jaar.

Och kindje, och kindje dat heden,
in 't nederige stalletjes kwaamt.
Ach laat ons uw paden betreden,
want gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen,
de machtigste vijand te slaan.
De kracht uwer liefde van binnen,
kan wereld noch hel weerstaan.

 

Boom versieren:
Boom versieren, tiereliereliere,
boom versieren, doe maar mee!
naar boven
Kijk! Daar hangen de sterretjes al
tussen de groene takken.
Boom versieren, tiereliereliere,
boom versieren, doe maar mee!

Stille nacht, heilige nacht(1):
Stille nacht, heilige nacht,
David's zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal
Wordt geboren in Bethlehem's stal.
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulpeloos kind, heilig kind,
Dat zo trouw, zondaars mint
Ook voor mij heeft u uw rijkdom ontzegd.
Wordt ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me u danken daarvoor,
Leer me u danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
Vrede en heil, wordt gebracht.
Aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
naar boven
Amen goden zij eer,
Amen goden zij eer.

Dieren in 't stalletje
Dieren in 't stalletje,
wees toch eens stil!
Hier is een klein kindje
dat slapen wil.
Boe, zeggen de koeien,
dan zullen we niet meer loeien.

Dieren in 't stalletje,
wees toch eens stil!
Hier is een klein kindje
dat slapen wil.
B, zeggen de schapen,
dan zullen we niet meer blaten.

Dieren in 't stalletje,
wees toch eens stil!
naar boven

Hier is een klein kindje
dat slapen wil.
Woef, zeggen de hondjes,
dan houden we onze mondjes.

Midden in de winternacht:
Midden in de winternacht,
ging de hemel open
Die ons 't heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom.
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen.
Bij de schapen in de stal,
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom.
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Zie, reeds staat de morgenster,
stralend in het duister.
Want de dag is niet meer ver,
bode van de luister.
Die ons weldra op zal gaan;
herders, blaast uw fluiten aan,
Laat de bel, bim bam,naar boven
Laat de trom, rom rom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Er is een kindeke geboren:
Er is een kindeke geboren op aard,
er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal.

't kwam op de aarde voor ons allemaal

Er is een kindeke geboren in 't stro,
er is een kindeke geboren in 't stro
Lag in een kribbe bedekt met wat hooi.
lag in een kribbe bedekt met wat hooi.
naar boven
't Kwam op de aarde voor ons allemaal,
't kwam op de aarde voor ons allemaal
En wenst ook u een gelukkig Nieuwjaar,
en wenst ook u een gelukkig Nieuwjaar.
 

Vrolijk kerstfeest: (op de wijs van: We wish you a merry christmast)
Ik wens je een vrolijk kerstfeest,
ik wens je een vrolijk kerstfeest,
ik wens je een vrolijk kerstfeest.
En een gelukkig Nieuwjaar.

Zing samen dit lied,
en kijk elkaar aan.,
naar boven
ik wens je een vrolijk kerstfeest,
En een gelukkig Nieuwjaar.

Er was eens een kerstman:
Er was eens een kerstman, ran plan plan.
Die had een mooi rood jasje an.
De belletjes van zijn sleetje, ring ting ting,
die rinkelden als hij uit rijden ging.

Er was eens een kerstman, ran plan plan.
Die had een mooi rood broekje an.
De kinderen in de straten, rin tin taan,
die huppelden achter de kerstman aan.
naar boven

Er was eens een kerstman, ran plan plan.
Die had twee mooie laarsjes an.
Zijn witte wollen baardje, rin tint tint,
dat wapperde, tjoep, in de winterwind.

Rudolph the rednosed reindeer:
You know Dasher and Dancer
and Prancer and Vixen
Comet and Cupid
and Donner and Blitzen.
Bud do you recall
The most famous reindeer of all?

Rudolph the rednosed reindeer
Had a very shiny nose.
And if joy ever saw it
you would even say it glows.

All of the other reindeers
used to laugh and call him names.
They never let poor Rudolph
join in any reindeer game.

Then one foggy Christmas eve
Sant came to say
"Rudolph with your nose so bright,
won't you guide my sleigh tonight?"

Then how the reindeer loved him
as they shouted out with glee
naar boven
Rudolph the rednosed reindeer
you'll go down in history.

Stille nacht, heilige nacht (2):
Stille nacht, heilige nacht,
't Kindje slaap, sluimert zacht.
Al zijn vriendjes die komen bijeen,
staan heel stil om het kribbetje heen.
naar boven
Dromen ook zij van de vrede,
vrede voor ons allemaal.

't Is donker daar buiten.  
't Is donker daar buiten.
Nu is het nacht. 
En alle kind'ren zingen zo zacht. 
Zingen van het kindje, lief en klein. 
't Zal een mooie Kerstmis zijn. 

't Is donker daar buiten. 
Hier is het licht. 
Sluit alle ramen, deuren nu dicht.
naar boven
Luister naar het lied en 't kerstverhaal. 
't Is nu feest voor allemaal.

 

In ied're kleine appel  
In ied're kleine appel
daar lijkt het wel een huis,
want daarin zijn vijf kamertjes,
precies als bij ons thuis.
In ieder hokje wonen
twee pitjes, zwart en klein.
Die liggen daar en dromen
van licht en zonneschijn.

Zij dromen hoe zij later,
als 't kerstfeest wordt gevierd
naar boven
ook appels zullen wezen
waar men de boom mee siert.

 

Kaarsen branden zacht:  
Kaarsen branden zacht, 
in de donk're nacht.
Wind giert door de bomen.
Kerstmis is gekomen. 

Sterren in 't heelal, 
verder overal.naar boven
Echt of alleen in je dromen?
Kerstmis is gekomen.

 

Rijden in de arreslee:  (Op de wijs van Midden in de Winternacht)
Rijden in de arreslee.
Kom wie gaat er met ons mee?
Over straten, door het bos.
De remmen los!

Vrolijk klinken de belletjes,
jingle jingle belletjes.naar boven
Vrolijk klinken de belletjes
en 't paard hinnikt ...........

 

Twinkel twinkel, kleine ster:
Twinkel twinkel kleine ster
boven in de lucht zo ver
zeg mij, zeg mij wat je ziet
Ik zie kaarsjes anders niet.
naar boven
Twinkel twinkel kleine ster
boven in de lucht zo ver

 

Komt allen tezamen
Wij komen tezamen, jubelend van vreugde
Kom nu oh kom nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die koning

De hemelse engelen, riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden wij ons met eerbiedig schreden.Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die koning

O kind ons geboren, liggend in de kibbe
Neem ons lief'd in genade af
U die ons lief hebt, u behoort ons harteKomt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
naar boven
Komt laten wij aanbidden, die koning
 

Heel lang geleden
Een os en een ezel, een Kind in een kribbe.
Heel lang geleden in Bethlehem stal.
Koningen schenken goud en mirre.
Engelen dalen vanuit het heelal.
naar boven
Ze zingen heel prachtig halleluja.
De os loeit ook mee en de ezel i-aa.
Maria en Jozef zien glunderend toe.
En 't Kindeke gaapt, want het is zo moe.

Heb je 't al gehoord?
Heb je 't al gehoord? Luid de klok, luid de klok.
Heb je 't al gehoord? Luid de klok, luid de klok.
't Kerstfeest is nu begonnen,
steek alle kaarsjes aan.
't Kindeke werd geboren
in een stal hier ver vandaan.

Vrede op aarde, licht overal.
Laat de trompetten schallen.
Stop alle ruzies, stop al het kwaad.
Even vergeten die narigheid en haat.
Heb je 't al gehoord? Luid de klok, luid de klok.
Heb je 't al gehoord? Luid de klok, luid de klok.
naar boven

bim bam / ding dang doing / doing
dingedange dong dong / tingelinge tingelinge
Heb je 't al gehoord? Heb je 't al gehoord?
Heb je 't al gehoord? Luid de klok!

Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer

Kyrie eleis

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar

Kyrie eleis

Heilige drie koon'gen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
naar boven
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt

Kyrie eleis

Kerstboom versieren
Met ballen en slingers versieren wij de boom.
Het sparretje verandert in een kerstboom.
Met sterretjes en klokjes,
een beetje engelenhaar,
dan de lichtjes en de kerstboom is klaar.
Maar wacht eens, er ontbreekt nog iets aan.
naar boven
Wat dan?
Laat je ogen eens naar boven gaan. Oh ja!
Een boom is niet af zonderen iets aan de top.
Er ontbreekt nog een piek bovenop!

In de lucht vliegt een vogel
In de lucht vliegt een vogel,
't is een sneeuwwitte duif.
naar boven
In zijn snavel een takje,
weet je wat dat beduidt?
Hij wil vrede op aarde voor iedereen en overal.
Net zoals 't Kindje Jezus in die simpele stal.

Kerstboom
Er staat een kerstboom in de kamer.
Het was gewoon een boom maar nu is hij versierd.
Er hangt een ster voor het raam
en ik sta iedere avond bij de boom.
't Is nog lang geen tijd om naar bed toe te
gaan want de kaarsjes zijn aan.

Kerstboom.
Kerstboom.
Lichtjes in het donker.
Kerstboom.
Kerstboom.
Stralen in het rond.
En alle klokken zingen.
Ze zingen dat de kerstman komt.

De boom zit vol met mooie dingen.
Aan ieder takje hangt een ring van chocola.
En bijna bij het plafond
draait een engeltje rond wanneer je blaast.
Ik hoor een liedje dat ik al vaak heb gehoord
en ik ken ieder woord

Kerstboom.
Kerstboom.
Lichtjes in het donker.
Kerstboom.
naar boven
Kerstboom.
Stralen in het rond.
En alle klokken zingen.
Ze zingen dat de kerstman komt.

Sneeuwballenboogie
Dit is de sneeuwballenboogie.
De sneeuwballenboogie.
Er ligt zoveel sneeuw dat ik er honderd maken kan.
Dit is de sneeuwballenboogie
ik kan gooien om een hoekie.
En ik heb het echt niet koud
want ik krijg 't er warm van.
Dit is de sneeuwballenboogie.

De hele tuin is wit.
Alsof er verf op zit.
Het heeft gesneeuwd en het heeft gevroren.
Ik mag naar buiten gaan
met dikke wanten aan.
Een wollen muts tegen koude oren.
Ik pak de sneeuw en dan
maak ik er ballen van.

Dit is de sneeuwballenboogie.
De sneeuwballenboogie.
Er ligt zoveel sneeuw dat ik er honderd maken kan.
Dit is de sneeuwballenboogie
ik kan gooien om een hoekie.
En ik heb het echt niet koud
want ik krijg 't er warm van.
Dit is de sneeuwballenboogie.

De winter duurt maar kort
voor het weer lente wordt.
Dan wordt 't warm en het ijs wordt water.
Dat vindt ik heus niet erg.
naar boven
Ik maak een hele berg.
Zo heb ik meer dan genoeg voor later.
Ik pak de sneeuw en dan
maak ik er ballen van.

Winter in het bos
Winter in het bos.
Dat is echt geen pretje.
Wolkjes uit je mond en je neus is nat.
Ik ga gauw naar binnen naar m'n warme bedje.
Goed m'n voetje vegen op de kokosmat.

Winter in het bos.
Alle plantjes slapen
en bij elke boom zijn de takken wit.
Winter voor de dieren.
De muizen en de mieren.
Iedereen is blij dat-ie in z'n holletje zit.

De winternachten zijn koud.
'k Heb een huisje gebouwd
spek en nootjes aan een touw gebonden.
en in de deken van sneeuw
heeft een magere meeuw
nog een kruimeltje brood gevonden.

Winter in het bos.
Alles is bevroren.
Er valt nog n blaadje
naar boven
en dan niet meer.
Nergens iets te eten
geen nootje en geen zaadje.
Maar na de winter komt de lente weer.

Wie weet waar de Kerstman woont (Op de wijs van: zeg ken jij de Mosselman)
Wie weet waar de Kerstman woont
ik zoek hem al zeven dagen.
Er is niemand in de buurt
aan wie ik de weg kan vragen.

Moet ik nu naar links of rechts.
Hier of daar.
Wist ik 't maar.
Het moet op de Noordpool zijn
maar die is zo groot
en ik ben zo klein.

Wie weet waar de Kerstman woont.
De wind waait uit alle hoeken
en overal zie ik wit
ik weet niet waar ik moet zoeken.

Moet ik nu naar links of rechts.
Hier of daar.
Wist ik 't maar.
Het moet op de Noordpool zijn
maar die is zo groot
en ik ben zo klein. naar boven

Wie weet waar de Kerstman woont.
Wie weet waar de Kerstman woont.
Wie weet waar de Kerstman woont.

Sparrenboom
Sparrenboom sparrenboom,
groene takjes wonderschoon.
In het bos, zag ik je staan.
Toen had jij geel lichtjes aan.
?n twee drie en vier.
Slingers overal, een engeltje daar,naar boven
een klokje hier.
Vijf zes zeven acht.
Moeder steekt de kaarsjes aan
en wij zingen heel zacht.

In de arreslee
In de arreslee.
Met de Kerstman mee
en het rendier voorop
met een muts op z'n kop.

In de arreslee.
Met de Kerstman mee.
Allemaal pakje achterin
voor de grote en de kleine kinderen.

Vlakbij de maan en de sterren rijd ik rond
en zie de hele wereldbol van boven.
Ik kan zwaaien naar m;n vriendje op de grond.
Maar die gelooft het niet
wanneer die mij daar ziet.

In de arreslee.
Met de Kerstman mee
en het rendier voorop
met een muts op z'n kop.

In de arreslee.
Met de Kerstman mee.
Allemaal pakje achterin
voor de grote en de kleine kinderen.

Op de bok ligt een grote gouden bel.
Die mag ik van de Kerstman luiden.
Hij rijdt al met al een tikkeltje snel.
Maar ja hij is gewend
dat een rendier rent.

In de arreslee.
Met de Kerstman mee
en het rendier voorop
met een muts op z'n kop. naar boven

In de arreslee.
Met de Kerstman mee.
Allemaal pakje achterin
voor de grote en de kleine kinder

Altijd Kerstmis
Alle slingers alle ballen zijn uit de boom.
En vanaf vandaag gaan we gewoon weer
gewoon doen.
Ik kijk iedere keer.
Maar ik vindt toch geen nootjes meer.

Alle dagen dennegeur
en een hartje op de deur.
Lichtjes in het vensterglas.
Ik wou dat het altijd Kerstmis was.
Ik wou dat het altijd Kerstmis was.

Maar de boom wordt gewoon aan de straat
gezet.
En vanaf vandaag op tijd naar bed toe gaan en
opstaan.
Doe het engelenhaar
in een doos op de zolder
tot volgend jaar.

Alle dagen dennegeur
en een hartje op de deur.
Lichtjes in het vensterglas.
Ik wou dat het altijd Kerstmis was.
Ik wou dat het altijd Kerstmis was.

Alle dagen dennegeurnaar boven
en een hartje op de deur.
Lichtjes in het vensterglas.
Ik wou dat het altijd Kerstmis was.
Ik wou dat het altijd Kerstmis was.

Wit Kerstfeest   (op de wijs van White Christmas)
Wij dromen van een wit kerstfeest
Zo'n mooie kerst uit vroeger tijd
Als de straten wit zijn, de kinderen blij zijn
En ieder kind een sleetje rijdt naar boven

Wij dromen van een wit kerstfeest
Als we zo'n mooie kerstkaart zien
Deze kerst wordt heerlijk en fijn
'k Hoop dat alle kerstfeesten zo zijn

Hoe lijdt dit kindeke
Hoe leid dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

En gij, o engeltjes, komt ook hier bijnaar boven
Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij.
Na, na, na, na, nana, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

Lieve Kerstman
Hij krijgt nooit een kaartje
of een lekker taartje.
Hij geeft alles weg.
Ja dat doet hij echt.
En toch zegt niemand dankjewel.
In z'n slee met vleugels
trekt-ie aan de teugels.
Hij is geen avond vrij
en hij komt ook bij mij.

Lieve Kerstman, Lieve Kerstman.
Mag ik een keer
met de slee heen en weer.
Van de Noordpool naar de Zuidpool.
Zo weer naar m'n bedje toe
want ik ben een beetje moe.

Hij heeft na al die jaren
een baard van witte haren.
In z'n rooie pak
vliegt-ie over het dak
en bladert in z'n grote boek.
Alle kleine mensen
hebben grote wensen.
En bijna elke brief
begint met alsjeblieft.

Lieve Kerstman, Lieve Kerstman.naar boven
Mag ik een keer
met de slee heen en weer.
Van de Noordpool naar de Zuidpool.
Zo weer naar m'n bedje toe

Tringeling naar boven
Tringeling, tringeling, wie wil er nog mee
Niets is fijner dan zo'n rit in een mooie arreslee
Tringeling, tringeling, wie wil er nog mee
Niets is fijner dan zo'n rit in een mooie arreslee

'k Hoop dat 't gaat sneeuwen
'k Hoop dat 't gaat sneeuwen,
alles prachtig wit.
De wereld wordt een sprookje,naar boven
als er sneeuw op zit.
Zo'n witte wollen deken
maakt Kerstmis wonderschoon.
Even heel bijzonder, niet zo heel gewoon.

Engeltje in de kerstboom naar boven
Engeltje in de kerstboom, vlieg eens omlaag,
Engeltje in de kerstboom, hoor je wat ik vraag?
Twee glazen vleugeltjes zijn om te vliegen.
hoog uit de kerstboom naar omlaag.

't Is donker daarbuiten
't Is donker daarbuiten, nu is het nacht.
En alle kind'ren zingen zo zacht.
Zingen van het kindje lief en klein.
't Zal een mooie Kerstmis zijn. naar boven

't Is donker daarbuiten, nu is het licht.
Sluit alle ramen en deuren nu dicht.
Luister naar het lied en 't kerstverhaal.
't Is nu feest voor allemaal.

Eeuwen geleden
Eeuwen geleden, kwamen getreden,
herders in Bethlehems arme stal.
Zacht ziet de moeder neer
op 't Kindje klein en teer.
't Hemelse licht schijnt overal.

Kindje in de heil'ge nacht,naar boven
dat ons Gods liefde bracht.
Ook wij staan om Uwe krib geschaard.
Lief, heilig kindeke, nu wij zo stille zijn,
klinkt zacht en teder:" Vrede op aard"!

De ster is zo ver
De ster is zo ver, zo ver hier vandaan.
De ster wijst ons het stalletje aan
waar een kindje is geboren.
Herdertjes en schapen,naar boven
mogen niet langer slapen.
De ster is zo ver,
zo ver hier vandaan.
De ster wijst ons het stalletje aan.

Parom pompompom
'k Sla op mijn trommel parom pompompom.
En ik vertel u parom pompompom.
Over een kindje klein parom pompompom.naar boven
Een kind dat vrede brengt parom pompompom.
rom pompompom, rom pompompom.
Hij zal de koming zijn parom pompompom.
k Sla op mijn trom.

Ik hou van december 
Ik hou van december met z'n feestdagen.naar boven
Ik hou van december, vooral de kerstdagen.
Want dan zijn we bij elkaar, gezellig bij elkaar.
Een bal en een kaars en een piek op de boom.
(doe wakke doe wakke doe wakke doe)

Geen wiegje
Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer,
waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer.
De sterren, zij keken van de hemel zo mooi,
naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in de hooi.

Door ' loeien der koetjes was het Kindje ontwaakt,
maar daardoor werd 't Kind niet aan 't schreien gemaakt.
Heer Jezus, nu ziet God uit de hemel ter neer,
ik dank U, dat G'eens ook een kindje waart, Heer.

O zegen de kind'ren veraf en dichtbij,
Gij houdt van hen allen evenveel als van mij.
Gij wilt, dat wij kind'ren al zijn wij nog klein,
bij U in de hemel ook eens zullen zijn.

De os en de ezel vonden het wel wat raar.naar boven
Zij vroegen zich af: "Wat doet dat kindje daar?"
De os riep toen: "Boe!" en de ezel "iaa"
Dat betekende iets vrolijks,
Waarschijnlijk "hoera!"

Kerstavond
Nu is het Kerstmis, overal
Glanzen de gouden lichtjes.
De kinderen staan in een kring
Met stralende gezichtjes.
Daar buiten is het koud en guur,
De wind waait langs de landen.
Maar binnen aan den kerstboom staan
De kaarsjes stil te branden.naar boven
Tussen het donker dennengroen
Glimmen de glazen dingen,
En in een kring staan om den boom
De kinderen en zingen.

Zeg eens herder
Zeg eens herder waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal
Daar zag ik een wonder dat 'k vertellen zal.

Zeg eens herder wat heb jij gezien?
'k Zag een os en ezel bij de voederbak,
het was er koud en donker, tocht kwam door het dak

Zeg eens herder wat zag jij nog meer?
Ja ik zag een kindje, schreiend van de kou
En daarbij stond Jozef, die het warmen wou.

Zeg eens herder zag je soms nog meer?
'k Zag toen dat Maria 't kind in d'armen nam,
os en ezel keken en ook een klein lam.

Zeg eens herder is het lief en schoon?
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,
schoner dan de hemel waar de sterren staan.naar boven

Zeg eens herder heeft het niets gezegd?
Ja het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen:
Laten wij nu allen gaan tot hem alleen.

Kerstmis vieren
Kerstmis vieren, kerstmis vieren.
O, wat is die boom toch kaal
Zullen we hem gaan versieren?
Ja, dat willen we allemaal
naar boven
Kerstmis vieren, kerstmis vieren.
Onze kerstboom is nu klaar.
Kijk eens hoe de kaarsen branden,
Kerstmis vieren we met elkaar.

Er kwamen drie koningen

Alle regels worden 2x gezongen)

Er kwamen drie koningen met ene ster,
Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver.

Zij kwamen de hoge berg opgegaan
Zij vonden de sterre daar stille staan.

Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan
Gij moet met ons naar Bethlehem gaan

Naar Bethlehem binnen die schone stad,naar boven
Waar Maria met haar kindetje zat

Zij gaven dat kindetje menigvoud,
van wierook en mirre en rode fijn goud.

Rudolf dat leuke rendier  
Rudolf dat leuke rendier met zijn rode neus voorop.
Trekt in zijn slee de kerstman over elke heuveltop.
Vroeger had hij geen vriendjes eenzaam was hij elke dag.
Tot op een keer de Kerstman Rudolfs rode neusje zag.

Nu gaat hij steeds met hem mee in de Kerstmistijd.
Trekt de Kerstman in zijn slee als hij langs de wegen rijdt.
Dan schijnt dat rode neusje als een lichtje in de nacht.
Rudolf dat leuke rendier heeft de kerstman thuis gebracht.

Rudolf dat leuke rendier met zijn rode neus voorop.
Trekt in zijn slee de kerstman over elke heuveltop.
Vroeger had hij geen vriendjes eenzaam was hij elke dag.
Tot op een keer de Kerstman Rudolfs rode neusje zag. naar boven

Nu gaat hij steeds met hem mee in de Kerstmistijd.
Trekt de Kerstman in zijn slee als hij langs de wegen rijdt.
Dan schijnt dat rode neusje als een lichtje in de nacht.
Rudolf dat leuke rendier heeft de kerstman thuis gebracht.

Vrolijk Kerstfeest (2)
Kerstman pak je arreslee.
Kerstkalkoen en kerstdiner.
Zoete kransjes op een schaal.
Vrolijk Kerstfeest, allemaal.

Refrein:
Bon Nol en Merry Christmas. Zing het mee in elke taal.
Bon Nol en Merry Christmas. Vrolijk Kerstfeest allemaal!

Kerstboom, ballen en een piek,
Kaarsen, sfeer en kerstmuziek.
Niemand treurig of alleen.
Fijne Kerst voor iedereen.

Ref:

Kaarten overal vandaan.
Alle kaarsjes mogen aan.naar boven
's Avonds lekker laat naar bed.
Dat is Kerstmis tot en met!

Ref:

Weet je wat er in de kerstboom hangt?

Refrein:
Weet je wat er in de kerstboom hangt?
Kom maar eens even kijken.
Weet je wat er in de kerstboom hangt?
Kom maar eens even hier.

Kijk daar hangt een kerstman met een witte baard
en daar hangt een vogeltje met een zilv'ren staart

Ref;

Kijk daar hangt een klokje en een kerstboombal
en daar hangt een engeltje net als bij de stal. 

Ref: naar boven

Kijk daar zijn de kaarsjes en die gaan nu aan
alle slingers glinsteren als ze branden gaan.
Wat hebben de os en de ezel gedacht? 

Jeroennaar boven
Jeroen is de man met de grote wagen
Hij komt door de straten om te vragen:
Wie wil er een kerstboom, groot en groen?
Mensen kom toch kopen bij Jeroen!

Wat hebben de os en de ezel gedacht?
Wat hebben de os en de ezel gedacht?
Toen Jozef Maria naar binnen bracht
Een bed voor haar maakte van stro en van gras
Omdat er geen plaats in de herberg meer was.

Wat hebben de os en de ezel gedacht?
Toen zij daar het kindje ter wereld bracht
En wisten zij ook wat zij hadden gezien
En voelden ze iets van het wonder misschien? naar boven

Wat hebben de os en de ezel gedacht?
Toen engelen zongen in deze nacht
Ze dachten misschien wel wat heerlijk wat fijn
Om hier in de stal bij het kindje te zijn.

Jingle bells
Dashing trough the snow, in a one-horse open sleigh
Over fields we go, laughing all the way
Bells on bobtyail ring, making spirits bright
What fun it is to ride and sing a sleighingsong tonight

Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh

A day or two ago I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright Was seated by my side;
The horse was lean and lank; Misfortune seemed his lot;
He got into a drifted bank and we we got upsot

Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh

Dashing trough the snow, in a one-horse open sleigh
Over fields we go, laughing all the way
Bells on bobtyail ring, making spirits bright
What fun it is to ride and sing a sleighingsong tonight

Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh

We wish you a mery christmas
We wish you a mery christmasnaar boven
We wish you a mery christmas
We wish you a mery christmas
And a happy new year
(2x)

Silent Night
Silent night, holy night!
All is calm, all is bright
round yon Virgin Mother and Child.
Holy Infant so tender and mild,
sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heav'nly hosts sing alleluia;
Christ the Saviour is born!
Christ the Saviour is born!

Silent night, holy night,
Son of God, love's pure lightnaar boven
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth
Jesus, Lord, at thy birth.

White Christmas 
I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops blisten and children listen
To hear sleighbells in the snow naar boven

I'm dreaming of a white Christmas
With every christmascard I write
May your days be merry and bright
And may all your chritsmases be white

I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops blisten and children listen
To hear sleighbells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas
With every christmascard I write
May your days be merry and bright
And may all your chritsmases be white

Kleine witte wereld
Kleine witte wereld
waar het wonder in de nacht
in een stal in Betlehem
ter wereld werd gebracht
kleine witte wereld
waar de herders met elkaar
even mochten kijken
en toen zagen: het is waar.

Klein witte wereld
waar de wijzen van heel ver
wisten van het kindje
door die ene grote sternaar boven
kleine witte wereld
waar we nu - na zoveel jaar
samen even stilstaan
bij de kribbe met elkaar.

 

 

 

 

Heb jij voor ons nog een leuk liedje of muziekje, stuur die dan naar ons op
door hieronder op de kerstman te klikken: